top of page
solensbørn1.png

Mor og barn på Casa Mantay, Cusco

OM SOLENS BØRN

Solens Børn er en dansk NGO*, der blev stiftet i april 2002. 

Solens Børn er en NGO der har til formål at støtte fattige og 

udsatte børn og unge af overvejende indiansk oprindelse i Cusco,

Peru. Dette finder sted i nært samarbejde med lokale myndigheder, 

virksomheder, institutioner og enkeltpersoner.

Til hverdag drives Solens Børn af bestyrelsen bestående af stifter Jens Laurits

Sørensen, formand Frederick Jovan Rousset, næstformand Ann-Katrine Versterre

samt menigmedlemmer Jette Espersen, Manon Kristensen og Bertha Pagaza. 

Den siddende bestyrelse er sat ved generalforsamlingen i 2023.

Medlemmer oplyses løbende om aktiviteter ved Solens Børn, både i DK

og ved aktuelle projekter i Peru, via nyhedsbrev. Har du spørgsmål til den 

aktuelle situation i foreningen? Så skriv til os på info@solensboern.dk.

*Non-Governmental Organisation, engelsk betegnelse for “ikke statslig

organisation”, som ikke styres af staten, fx velgørenheds-,

menneskerettigheds- og miljøorganisationer

Læs referat fra sidste generalforsamling, samt sidste års regnskab, her:

Generalforsamling 2023

Regnskab 2023

Tidligere referater og regnskaber

Generalforsamling 2022

Regnskab 2021

bottom of page