Donationer til Solens Børn

Ønsker du som fond, organisation eller privatperson at donere midler Solens Børn, og dermed støtte aktuelle projekter med fokus på gadebørn i Sydamerika? Vi tager glædeligt imod al hjælp, så vi kan hjælpe børn og unge i nød, med fokus på at hjælpe dem ad gaden og give dem mulighed for at skabe sig selv en fremtid. 

Oplysninger om fremgangsmåde for donation ses herunder:

Uden skattefradrag

Indsættes på:
Reg.: 8401 konto 1038589

Oplys navn og cpr. nr. til Solens Børn, som pengene overføres til.

Med skattefradrag

(Max. 16.600,00 kr. i 2020)

 

Indsættes på:
Reg.: 8401 konto 1017534

Oplys navn og cpr. nr. til Merkur Fonden, som pengene overføres til. Siden hen doneres disse til Solens Børns projekter.

Giv besked til bestyrelsen, hvis du har særlige ønsker om, hvad donationen skal anvendes til.

1a96f073-5496-49c3-adf1-f87d1d30f3ee.JPG
Undervisning på Casa Mantay