top of page

Datapolitik - GDPR

 

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for hvordan virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal behandle personoplysninger (GDPR). Vi skriver derfor denne information, for at oplyse om at Solens Børn med sin persondatapolitik opfylder gældende lovgivning.


Nedenfor er en gennemgang af vores håndtering af medlemmers data:

Hvad betyder GDPR for medlemmer?
Medlemmer har ret til at vide, hvilke oplysninger Solens Børn har om det enkelte medlem, og hvordan bestyrelsen anvender disse oplysninger.

Hvilke oplysninger opbevarer Solens Børn om medlemmer?
Solens Børn bruger kun de oplysninger, som medlemmer selv har videregivet til bestyrelsen, da medlemsskab blev oprettet, og ved eventuel opdatering fra medlemmers egen side af.


Medlemskartoteket indeholder som udgangspunkt følgende:

- Navn og adresse

- Evt. tlf.nr.

- Evt. mailadresse


Hvad anvendes gemte oplysninger til?

At kontakte medlemmerne via mail, eller brev med information om Solens Børn; herunder nyhedsblad, og 
kassererens kontingentopkrævning gennem Nets.


Til brug for opkrævning af kontingent har kassereren derudover bankinformation for de medlemmer som er tilmeldt betalingsservice

Hvordan behandler bestyrelsen de gemte oplysninger om medlemmer?
Solens Børn videregiver ikke medlemmers private oplysninger til andre i markedsføringsøjemed el. andet, og dermed beskyttes medlemmers oplysninger.

Husk at medlemmer til enhver tid kan bede om at få af vide, hvilke oplysninger bestyrelsen ligger inde med på det enkelte medlem.

Hvad skal medlemmer gøre i forbindelse med vores opbevaring af information?

Det er vigtigt, at medlemmer husker at sende ændringer i data til os – f.eks. hvis man flytter, får ny mailadresse eller andet som kan være relevant for at holde kontakten til Solens Børn. Solens børn opdaterer kun oplysninger på medlemmer på basis af henvendelse fra medlemmerne selv.

bottom of page